Pressemeddelse

Af DF Vejen lokalafdeling

Pressemedelelse.

Dansk Folkeparti i Vejen kommune genvælger formanden.

Ved den nyligt afholdte generalforsamling hos Dansk Folkeparti i Vejen kommune, var der genvalg til formand Kurt Munk, Andst.

Kurt Munk, som indtil videre har været lokalformand i 9 år, valgte at genopstille ved generalforsamlingen, og denne genvalgte enstemmigt formanden, med et stort bifald til følge.

Kurt Munk fremførte i sin beretning for generalforsamlingen, at foreningen jo var blevet et par byrådsmedlemmer fattigere, og at man i bestyrelsen har taget dette til efterretning.

Bestyrelsen har fremadrettet fordelt byrådsudvalgene mellem sig, og vil arbejde med at følge de forskellige udvalg tæt, så man er klar til næste kommunalvalg om 3 år.

Bent Sørensen, Andst, blev også genvalgt til bestyrelsen, på generalforsamlingen. Også med et stortog velfortjent bifald. Bent har været medlem af bestyrelsen siden 2010, og har i størstedelen af sin tid i bestyrelsen været kasserer. Et tillidsfuldt hverv, som han vil fortsætte med i de næste 2 år.

Tenna Lindgaard, Bække, blev nyvalgt til bestyrelsen. Tenna fortalte generalforsamlingen lidt om sig selv. Hun er 24, uddannet markedsøkonom, og bruger meget af sin fritid på hestesport.

I bestyrelsen vil hun få ansvaret for at opdatere vores hjemmeside, hvilket vi ser frem til.

På billedet ses Tenna forrest tv. I midten er det vores folketingskandidat Susanne Eilersen.

Til højre forrest er det bestyrelsesmedlem Kirsten Nissen fra Jels.

Bagerst tv ses næstformand Nils Brøndumbo. I midten ses formand Kurt Munk, og th ses kasserer Bent Sørensen.

For Dansk Folkeparti i Vejen Kommune

Bestyrelsen